WESPRZYJ NAS

Podoba ci się to co robimy?

Chcesz z nami pomagać dzieciom chorym, tym najbardziej potrzebującym pokrzepienia i wsparcia duchowego możesz nas wspierać finansowo cyklicznie lub jednorazowo.

W sposób ciągły realizujemy kolejne edycje projektu "Zawsze jest nadzieja"

A ponadto zbieramy w tym roku na następujące projekty

Za każdą złotówkę wpłacona na nasze projekty z całego serca dziękujemy!

Fundacja Bądźcie jak dzieci
Numer rachunku
59 1140 2004 0000 3502 8070 6192
Numer rachunku IBAN
PL59 1140 2004 0000 3502 8070 6192 
Numer BICBREXPLPWMBK
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

#uśmiech małegouchodźcy
Produkcja Świętulanki Michała Archanioła w wersji ukraińskiej 
oraz wydanie książeczki harmonijkowej po ukraińsku o Nim.

noah-boyer-mXz8dKrpO8w-unsplash.jpg

Wydanie książki dla dzieci
o Św. Michale Archaniele 
i nagranie audiobooka

11062b_fd5c21cdc57f4b19b00f8ec0988396fe_

Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie 
przygotowanie konkursu o franciszkanach
i nagród dla dzieci

olga-o-1nrY9CLAGcI-unsplash.jpg

Nagranie płyty Anielskie kołysanki 
z Agnieszką Lewalską dla naszej Fundacji

Realizacja projektu
Świętulanki Anioła Stróża
z modułem muzycznym 

PODATKOWE WYJAŚNIENIA DOT. DAROWIZN
PRZYPOMINAMY:
Wpłaty na konto Fundacji tytułem darowizny na cele statutowe podlegają odliczeniu od dochodu.

Darowizny od osób fizycznych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  
Darowizny od osób prawnych podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu na podstawie art. art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.  
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.